ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อบริษัท บริษัท ไซชุนกัน ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานกรรมการ Mr.Masaaki Nishikawa
ที่อยู่ 1363-1 Jichū, Mashiki-machi, Kamimashiki-gun, Kumamoto-ken 861-2201, Japan
อีเมล enquiry@saishunkan-th.com

เกี่ยวกับราคาสินค้า

ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกแสดงในหน้าของผลิตภัณฑ์เเต่ละชิ้น

เกี่ยวกับค่าจัดส่ง

จัดส่งฟรีทุกการสั่งซื้อ

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 3 วันทำการ

การชำระเงิน

ผ่านทางเว็บไซต์

ค่าส่งในกรณีคืนสินค้า

1. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการรับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อเราภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า 
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าสำหรับสินค้าที่ยังไม่ถูกเเกะเท่านั้น โดยผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าด้วยตัวเอง
2. กรณีได้รับผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับสินค้าที่สั่งซื้อหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ชำรุดเสียหาย กรุณาติดต่อเราภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ทางเรายินดีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ท่านใหม่อีกครั้ง โดยทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมด