วิธีการโอนย้ายบัญชี

สำหรับลูกค้าท่านที่เคยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในเว็ปไซต์เดิมมาก่อน สามารถโอนย้ายบัญชีมายังเว็ปไซต์ใหม่ได้ตามวิธีด้านล่างนี้ (1)  โอนย้ายบัญชีจากหน้าล็อกอิน・เลือก "สร้างบัญชี".・กรอกชื่อ-นามสกุลและอีเมลที่ท่านเคยใช้ลงทะเบียนในเว็ปไซต์เดิม・ตั้งรหัสผ่านใหม่ (โดยรหัสผ่านต้องมีความยาวมากกว่า 8 ตัวอักษรเเละประกอบไปด้วยตัวเลขและตัวอักษร )・กดปุ่ม "สร้าง"・อีเมลชื่อ「Customer account activation」จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้・คลิก "Activate your account" จากอีเมลที่ได้รับ・เพียงเท่านี้การโอนย้ายบัญชีก็จะเสร็จสมบูรณ์ ให้คุณเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าอีกครั้ง !(2) โอนย้ายบัญชีจากอีเมล・ตรวจสอบอีเมลชื่อ "Transfer your account to our new website" ที่ถูกส่งไปยังอีเมลของท่าน・คลิก "Activate your account" จากอีเมลที่ได้รับเเละติดตั้งรหัสผ่านใหม่・เพียงเท่านี้การโอนย้ายบัญชีก็จะเสร็จสมบูรณ์ ให้คุณเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าอีกครั้ง...