สำหรับลูกค้าท่านที่เคยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในเว็ปไซต์เดิมมาก่อน สามารถโอนย้ายบัญชีมายังเว็ปไซต์ใหม่ได้ตามวิธีด้านล่างนี้


(1)  โอนย้ายบัญชีจากหน้าล็อกอิน
เลือก "สร้างบัญชี".
・กรอกชื่อ-นามสกุลและอีเมลที่ท่านเคยใช้ลงทะเบียนในเว็ปไซต์เดิม
ตั้งรหัสผ่านใหม่ (โดยรหัสผ่านต้องมีความยาวมากกว่า 8 ตัวอักษรเเละประกอบไปด้วยตัวเลขและตัวอักษร )
กดปุ่ม "สร้าง"
อีเมลชื่อ「Customer account activation」จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
・คลิก "Activate your account" จากอีเมลที่ได้รับ
เพียงเท่านี้การโอนย้ายบัญชีก็จะเสร็จสมบูรณ์ ให้คุณเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าอีกครั้ง !

(2) โอนย้ายบัญชีจากอีเมล
ตรวจสอบอีเมลชื่อ "Transfer your account to our new website" ที่ถูกส่งไปยังอีเมลของท่าน
・คลิก "Activate your account" จากอีเมลที่ได้รับเเละติดตั้งรหัสผ่านใหม่
・เพียงเท่านี้การโอนย้ายบัญชีก็จะเสร็จสมบูรณ์ ให้คุณเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าอีกครั้ง !

 

หากท่านไม่สามารถโอนย้ายบัญชีด้วยวิธีข้างต้นได้
กรุณาติดต่อเราที่หน้า「ติดต่อสอบถาม」ด้วยอีเมลที่เคยลงทะเบียนไว้กับเรา