ตะกร้า
0
ลงชื่อเข้าใช้
สั่งซื้อหรือสอบถามผ่านแชต
แชทผ่าน LINE
จัดส่งฟรีทุกการสั่งซื้อ*

ติดต่อเราทางอีเมล

 • อาจมีบางกรณีที่เราติดต่อกลับล่าช้า หากมีข้อสงสัยเร่งด่วน กรุณาติดต่อสอบถามผ่าน Line Official
 • สำหรับท่านที่เป็นสมาชิก เมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้ว ไม่จำเป็นต้องกรอกชื่อและที่อยู่
ข้อความที่ต้องการสอบถาม
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
ใช้เป็นชื่อสมาชิก
สำหรับลงชื่อเข้าใช้หน้าเว็บไซต์
กรุณากรอกอีเมลเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก แม้อีเมลของท่านจะประกอบด้วยอัษรพิมพ์ใหญ่ ท่านก็จะได้รับอีเมล
กรุณากรอกอีเมลอีกครั้งเพื่อยืนยัน
ที่อยู่
ต้องการให้ตอบกลับ
หากท่านได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่าง ให้กดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” เพื่อไปยังหน้า ตรวจสอบข้อความต่อไป
รายละเอียดการจัดการข้อมูลลูกค้า

เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

แนวคิดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท Saishunkan Pharmaceutical จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตและเลาจ์ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการได้รับความพึงพอใจจากลูกค้านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เพราะเราตระหนักอยู่เสมอว่าข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญของลูกค้านั้นคือสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้า เราจึงให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง

เราให้ความสำคัญกับการรับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าเหนือสิ่งอื่นใด ไม่เพียงเพื่อป้องกันการฟังข้อมูลผิดพลาดหรือขาดความพร้อมในการให้บริการ ทำให้ต้องรบกวนเวลาลูกค้าในการถามซ้ำ แต่ยังเพื่อเป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เราเชื่อว่าการเรียนรู้บทเรียนจากอดีตและนำมาปรับใช้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง รวมไปถึงทำให้มั่นใจว่าข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้องแม่นยำ และถูกเก็บไว้อย่างดีข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด สิ่งเหล่านี้ถือเป็นหัวใจหลักในการประกอบธุรกิจของเรา

สำหรับเรา การได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า สิ่งที่ได้เรียนรู้จากลูกค้าเพื่อการประเมินความรู้สึกและสภาพผิวนั้น เป็น "สมบัติล้ำค่า" ที่มีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด สิ่งนี้คือสายสัมพันธ์ที่เชื่อมระหว่างเรากับลูกค้า เราจะนำไปปรับใช้และจะรักษาเป็นอย่างดี เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานของบริษัท Saishunkan Pharmaceutical ที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตลอดไป

ต่อจากนี้ เราจะอธิบายถึงนโยบายการนำไปใช้และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น กรุณาอ่านนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า บริษัท รวมไปถึงพนักงานในบริษัท ดังต่อไปนี้

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราสร้างข้อตกลงภายในบริษัทและกำหนดโปรแกรมด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ปรับปรุงโครงสร้างระบบและปรับใช้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังคอยทบทวนและแก้ไขระบบเป็นประจำ เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จำเป็นจะต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้า โดยเราจะขอเก็บข้อมูลในขอบเขตที่จำเป็น และนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เท่านั้น

เราจะรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า และจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามยกเว้นในกรณีที่จำเป็น

ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริษัทภายนอกช่วยเหลือในการให้บริการในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าหรือจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ เรามีการกำหนดขอบเขตในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดของบริษัท

เราได้มีการกำหนดมาตรการการจัดการความปลอดภัยภายในบริษัท เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง พร้อมทั้งป้องกันความเสียหาย สูญหายหรือการรั่วไหลของข้อมูลอีกด้วย

เราจะปฏิบัติตาม "ข้อกำหนดระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลJISQ 15001:2006" กฎหมายว่าด้วยการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยรัฐบาลและบรรทัดฐานอื่น ๆ

ในกรณีที่มีความต้องการให้ลบ แก้ไขข้อมูล หรือตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ทางเราจะเร่งดำเนินการโดยทันที

หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

ประกาศใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2005

ปรับปรุงแก้ไขวันที่ 15 เดือนมกราคม ปี ค.ศ.2008

Saishunkan Pharmaceutical Co., Ltd.

Mr.Masaaki Nishikawa, CEO

ห้องความพึงพอใจของลูกค้า Saishunkan Pharmaceutical Co., Ltd.

1363-1 Jichu, Mashiki-machi, Kamimashiki-gun, Kumamoto-ken, 861-2201 Japan

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เราจะดำเนินการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าตามรายละเอียดวิธีการที่ปรากฏด้านล่างนี้

การติดต่อลูกค้าโดยตรง เช่น ทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล หรือเว็บไซต์ของบริษัท Saishunkan Pharmaceutical หรือบริษัทในเครือ

การแนะนำจากลูกค้าสมาชิก

วิิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านบุคคลที่สาม

เราจะสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลสำหรับจัดส่งผลิตภัณฑ์และการให้บริการ รวมถึงสิ่งที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนของลูกค้าและในการออกใบเรียกเก็บค่าสินค้า ถือเป็น "ข้อมูลสำคัญที่ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้ง" สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

"ข้อมูลที่เจ้าตัวยินยอมแจ้งให้ทราบ" เช่น อายุหรือวัน เดือน ปีเกิด สภาพผิว เพศ การใช้ชีวิตโดยทั่วไปและอาชีพ ที่ทางเราสอบถามเพื่อการพัฒนาด้านสินค้าและการให้บริการลูกค้าแต่ละคนให้ดียิ่งขึ้น

ทางเราอาจไม่สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ลูกค้า หากไม่ได้รับข้อมูลที่กล่าวข้างต้น

ทางบริษัทอาจทำการบันทึกข้อมูลเสียงและข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดจากการติดต่อกับลูกค้า และนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ด้านล่าง

ใช้ในการให้บริการลูกค้า หรือให้ความรู้แก่พนักงาน โดยการตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลจากการติดต่อสอบถามของลูกค้า หรือการสั่งซื้อจากลูกค้า

ตัวอย่าง

 1. เพื่อการตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้า
 2. เพื่อการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อไปยังปลายทางที่กำหนด
 3. เพื่อการตรวจสอบการชำระเงินและการเรียกเก็บค่าสินค้า
 4. เพื่ออบรมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้า โดยอ้างอิงจากความคิดเห็นของลูกค้า
 5. เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ลูกค้าติดต่อสอบถามได้อย่างดี และสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ในกรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ เช่น ที่อยู่ในการจัดส่ง ชื่อธนาคาร วันหมดอายุของบัตรเครดิต หรือข้อมูลที่จำเป็นในการออกใบเรียกเก็บค่าสินค้าหรือในการจัดส่ง ทางเราอาจสอบถามข้อมูลไปยังครอบครัวของลูกค้าเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่กล่าวมา

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการและสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่าง

 1. ปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลทางเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
 2. เพื่อจัดทำเนื้อหาและรายละเอียดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการและเว็บไซต์เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละราย
 3. เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าใจสถานการณ์การใช้งาน การพัฒนาการให้บริการปัจจุบันและบริการใหม่ๆ

(ข้อมูลที่สอบถามจากลูกค้าจะใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ไม่มีการเปิดเผยชื่อบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆต่อสาธารณะ)

เพื่อจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการผ่านทางไปรษณีย์ อีเมลและโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์

ตัวอย่าง

เพื่อจัดส่งข้อมูลแนะนำบริการต่างๆ เช่น โปรโมชั่นและนิตยสาร

ในการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์อื่น เพื่อปรับโฆษณาให้เหมาะแก่ผู้ใช้งานโดยใช้ข้อมูลอีเมลของผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว

กรณีที่เป็นข้อมูลทางสถิติซึ่งไม่สามารถระบุความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้

กรณีีที่ถูกเรียกขอตามกฎหมาย

กรณีที่มอบหมายให้บุคคลที่สามจัดการข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดหรือข้อมูลส่วนตัวบางส่วนในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุไว้

เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการสูญหาย การเปลี่ยนแปลงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลผิดวัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้

เราทำสัญญาจ้างเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทที่เราประเมินแล้วว่ามีความเชื่อถือได้

อาจจะมีงานบางส่วนของเราที่ต้องมอบหมายให้มีการเก็บรักษาและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นจะได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักการของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

และเราจะดำเนินการกำกับดูแลตามความจำเป็นและเหมาะสมของผู้รับว่าจ้างงาน

ตัวอย่าง

 1. แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้ากับบริษัทจัดส่งเพื่อจัดส่งสินค้า
 2. เพื่อจัดส่งสินค้าตามข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทนายหน้าที่รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า

นอกจากระบบรักษาข้อมูลแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลคือ "สามัญสำนึก" ของผู้ใช้ พนักงานแต่ละคนต้องไม่คิดเพียงแต่จะพึ่งพาระบบ แต่ต้องมีสามัญสำนึกว่า "ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้ามีความสำคัญต่อบริษัทมากที่สุด" หากขาดสิ่งนี้ บริษัทก็ไม่สามารถได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าได้ เราฝึกอบรมพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ โดยยึดการมี "สามัญสำนึก" เป็นรากฐานความคิด และต่อจากนี้เราจะยังคงพยายามจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมที่จะสร้างสามัญสำนึกในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพนักงานทั้งบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าต่อไป

เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทในเครือ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการรวบรวมของบุคคลที่สาม

เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทในเครือ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการรวบรวมของบุคคลที่สาม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและพัฒนาสินค้า และเพื่อการติดต่อประสานงาน ดำเนินการกับบริษัทที่ว่าจ้างในการส่งสินค้า เราจะปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และจะนำมาใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง

 1. เพื่อการตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้า
 2. เพื่อการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อไปยังปลายทางที่กำหนด
 3. เพื่อการตรวจสอบการชำระเงินและการเรียกเก็บค่าสินค้า
 4. เพื่อการบริการแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมต่อเนื้อหาที่ลูกค้าติดต่อสอบถามเข้ามา

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ ทางเราจะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่เหมาะสม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดต่อสอบถามหรือการแก้ไขข้อมูล กรุณาติดต่อสอบถามตามช่องทางด้านล่าง หรือทำรายการแก้ไขผ่านโฮมเพจบริษัทที่เมนู "แก้ไขการลงทะเบียนสมาชิก"

เกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้งานบนเว็บไซต์ ทางเราจะขอทราบข้อมูลด้านล่างนี้ และจะมีการแสดงข้อมูลเชิงสถิติจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาจากลูกค้า โดยไม่มีการนำข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลมาแสดง เช่น ชื่อ อีเมล

ข้อมูลที่เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์มือถือและ IP Addressที่ถูกใช้ในขณะที่คอมพิวเตอร์ของลูกค้าเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต จะถูกนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซต์
 2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ
 3. เพื่อแก้ไขและหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์
 4. เพื่อตรวจสอบลูกค้า
 5. เพื่อจัดการ ควบคุมดูแลบริการทางเว็บไซต์ให้เหมาะสมและปลอดภัยในการให้บริการแก่ลูกค้า และอื่นๆ

เราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ที่ลูกค้าใช้ ระบบบริหารจัดการ เพจที่ลูกค้าเปิดอ่าน(URL)และเวลาที่เข้าใช้ มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซต์
 2. เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้น่าพึงพอใจยิ่งขึ้น
 3. เพื่อยืนยันตัวบุคคลของลูกค้า
 4. เพื่อควบคุมดูแล บริหารจัดการความปลอดภัยและความเหมาะสมของบริการของเว็บไซต์และอื่นๆ

เราใช้คุกกี้ (cookie) ในการเข้าถึงข้อมูลการเข้าใช้เมื่อลูกค้าเข้าชมเว็บไซด์ของบริษัทโดยได้มีรวบรวม จัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์และอีเมลที่ส่งไปยังลูกค้าให้น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อให้การบริการที่เหมาะกับความสนใจของผู้ใช้งาน
 3. เพื่อเลือกโฆษณาที่ปรากฎ หรือเลือกให้แสดงข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
 4. เพื่อติดต่อไปยังผู้ใช้ในกรณีที่มีข้อบกพร่อง

คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ให้แสดงคำเตือนหรือปฏิเสธคุ้กกี้ (cookie) ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่การใช้งานเว็บไซต์นี้อาจไม่สมบูรณ์