ตะกร้า
0
ลงชื่อเข้าใช้
สั่งซื้อหรือสอบถามผ่านแชต
แชทผ่าน LINE
จัดส่งฟรีทุกการสั่งซื้อ*

ประวัติความเป็นมา

ปีพ.ศ. 2475
ก่อตั้ง “Saishunkan Pharmaceutical” ที่เมืองโอคาดะ
จังหวัดคุมาโมโตะ
ปีพ.ศ. 2502
ก่อตั้งบริษัท Saishunkan Pharmaceutical Co. , Ltd.
เงินลงทุน 1,000,000เยน
ปีพ.ศ. 2503
เริ่มจัดจำหน่ายยาสมุนไพร “Kyouryoku Somei Tou” ซึ่งเป็นยาสมุน-ไพรที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานที่ต้องจ่ายโดยแพทย์หรือเภสัชกร
ปีพ.ศ. 2507
เริ่มจัดจำหน่ายยาสมุนไพร "Kyouryoku Somei Tou" ซึ่งเป็นยาสมุนไพร โรคเบาหวานที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือเภสัชกร
ปีพ.ศ. 2517
ประสบความสำเร็จในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ “Domohorn Wrinkle” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ผสมคอลลาเจนเป็นรายแรกในประเทศญี่ปุ่น
ปีพ.ศ. 2519
เริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “Domohorn Wrinkle Cream 20” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมของคอลลาเจน 20%
ปีพ.ศ. 2525
 • Mrs.Michiko Nishikawa
  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • นำระบบ "Direct Marketing" มาใช้อย่างเต็มตัว
ปีพ.ศ. 2526
จัดตั้ง Telemarketing Center ที่จังหวัดคุมาโมโตะ
ปีพ.ศ. 2529
ติดตั้งเบอร์โทรฟรี (free dial) 0120-444-444
ปีพ.ศ. 2530
จัดตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่อะโซะ หมู่บ้านนิชิฮาระ อำเภออะโซะ
จังหวัดคุมาโมโตะ
ปีพ.ศ. 2531
จัดตั้งโรงเรียนเตรียมอนุบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงาน
"Ohisama Nursery School"
ปีพ.ศ. 2532
เพิ่มทุนบริษัทเป็น 100,000,000 เยน
ปีพ.ศ. 2533
จัดตั้ง “โรงงานยาสมุนไพรแพทย์แผนตะวันออก”
ติดกับโรงงานที่จังหวัดอะโซะ
ปีพ.ศ. 2535
 • เริ่มจัดจำหน่ายยาบำรุงเส้นผม "Yakuyou Kamuka QRIII"
 • ก่อสร้างอาคาร "ITM" เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานใหม่ที่เมืองโอบิยามะ จังหวัดคุมาโมโตะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งบริษัท
 • เริ่มกิจกรรม "Saishunkan Lady Golf Tournament"
ปีพ.ศ. 2536
พัฒนาระบบงานบริการ
โดยการจัดตั้ง “Customer satisfaction center”
ปีพ.ศ. 2540
ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ที่เขตทาคานาวะมินาโตะ จังหวัดโตเกียว
ปีพ.ศ. 2544
สร้างโรงงาน "Saishunkan Hill Top Yakusai Kouen" โดยมีแนวคิดมา จาก "Factory in the forest" มีพื้นที่ประมาณ 230,000 ตารางเมตร
ปีพ.ศ. 2546
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001
ปีพ.ศ. 2547
 • ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ญี่ปุ่น และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001
 • Mrs.Michiko Nishikawa
  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท (Chairman)
 • Mr.Masaaki Nishikawa
  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)
ปีพ.ศ. 2548
เพิ่มการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเป็น 5,628 แผง และขยายกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้าเป็น 820 kw
ปีพ.ศ. 2549
 • ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงาน Privacy mark
 • เริ่มจัดจำหน่ายยาสำหรับใส่อ่างอาบน้ำร้อนที่มีส่วนผสมของสมุนไพร 100% ชื่อผลิตภัณฑ์ "Youjou Yakutou"
ปีพ.ศ. 2550
ย้ายสำนักงานใหญ่ไปยัง Saishunkan Hill top
(เมืองมาชิกิ จังหวัดคุมาโมโตะ)
ปีพ.ศ. 2551
 • ได้รับรางวัล "The Grand Prize for The Global Environment 17th" จาก Fuji Sankei Business I
 • เพิ่มระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้า สำหรับใช้ในสำนักงานใหญ่ โดยเพิ่มแผงโซลาร์เซล์เป็น 9,430 แผง และขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 1,640 KW
 • เปลี่ยนชื่อเรียกผู้ให้บริการลูกค้าจาก "Communicator" เป็น "Customer Pleaser"
ปีพ.ศ. 2552
จัดตั้งสถานประกอบกิจการ "Kumamoto Solar Park" เพื่อเป็นการ สนับสนุนกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ของ จังหวัดคุมาโมโตะ
ปีพ.ศ. 2553
 • เริ่มจัดจำหน่าย "UV Dress Cream"
 • เปิดกิจการร้านขายยาแผนโบราณที่สำนักงานจังหวัดโตเกียว
  ในชื่อ “Takanawa Antenna Shop” ซึ่งรวบรวมยาแผนโบราณจากทั่ว ประเทศ
 • ขยายพื้นที่ในโรงงานและสร้างทางเดินสำหรับชมโรงงาน
ปีพ.ศ. 2554
 • เปลี่ยนชื่อเรียกผู้ช่วย Customer Pleaser จาก "Assistant"
  เป็น "Spinser"
 • ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  โดยเพิ่มแผงโซลาร์เซล์เป็น 10,054 แผง และเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า เป็น 1,775 kwh
 • เริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Drinking Domohorn Wrinkle สำหรับดื่ม โดยใช้ชื่อว่า "Nenrei bi Shuukan"
 • สร้างอาคารกันกระแทกDM เสร็จสิ้น
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ Domohorn Wrinkle ทั้ง 8 ชิ้น
 • ขยายกิจการไปยังต่างประเทศ โดยเริ่มที่ประเทศฮ่องกง
 • โรงอาหารของบริษัทได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ "สุดยอดโรงอาหารของ พนักงานในประเทศญี่ปุ่น Nippon Ichi no Shainshokudou" (Shufu no Tomosha) มากกว่า 100,000 เล่ม
 • ก่อตั้งบริษัทในเครือ "Ayumi Corporation" เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ
ปีพ.ศ. 2555
 • จัดตั้ง สถาบันวิจัย "Saishunkan Anshin Anzen" หรือ สถาบันวิจัย เพื่อความอุ่นใจและความปลอดภัย เพื่อดำเนินการตรวจสอบสารพิษ ตกค้างและอื่น ๆ
 • จัดตั้ง "Saishunkan harusan no anshin daidokoro" เพื่อจำหน่าย วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี
 • ขยายกิจการผลิตภัณฑ์ Domohorn Wrinkle ไปยังประเทศไต้หวัน
 • เปิดเล้าจ์ (Communication Space) เพื่อให้คำปรึกษา และพูดคุยกับ ลูกค้าอย่างใกล้ชิดที่ Hankyu Umida main store จังหวัดโอซาก้า
ปีพ.ศ. 2556
 • เริ่ม "หลักสูตรการเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้า" เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงาน และผังองค์กรภายในบริษัท โดยเน้นความสำคัญที่ลูกค้า
 • ย้ายสถาบันวิจัย Saishunkan Anshin Anzen ไปยังที่ตั้งอดีตสำนักงาน ใหญ่ที่โอบิยามะ
 • ขยายการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปที่ Hilltop
 • เปิด Communication Space เพื่อให้คำปรึกษาและพูดคุยกับลูกค้าอย่าง ใกล้ชิดที่ห้างสรรพสินค้า Hankyu Umeda main store จังหวัดโอซาก้า
 • รวม Net Information System เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Saishunkan Pharmaceutical
ปีพ.ศ. 2557
 • เปิด Communication Space เพื่อให้คำปรึกษาและพูดคุยกับลูกค้า อย่างใกล้ชิดที่ห้างสรรพสินค้า Hakata Hankyu จังหวัดฟุคุโอกะ
 • ปฏิรูปแนวทางการทำงานเป็น "ตัวตนที่ฉันอยากเป็น (Aritai Sugata) " และนำไปปฏิบัติให้เห็นผลได้จริง
 • แถลงข่าวการก่อตั้งสโมสร Saishunkan Badminton
 • เสร็จสิ้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของเขตนิชิฮาระ
 • ตั้งชื่อพื้นที่ที่ใช้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดว่า "ไร่พลังงานแสง อาทิตย์ Saishunkan"
 • เพิ่มการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เป็น 29,445 แผง และขยายกำลังการ ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็น 8,075 kw
 • เริ่มจัดจำหน่าย "Chouhaku Senjin" เป็นเยลลี่ที่มีส่วนผสมของกรด อะมิโนและโสมขาว ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เสื่อม ไปตามช่วงอายุ
 • สร้างหอพักหญิงสำหรับพนักงานใหม่
 • เริ่มกิจกรรมแบดมินตันของสโมสร ในฐานะ Kumamoto Saishunkan Seiyakusho Badminton
 • เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Net Information System Co., Ltd. เป็น Saishunkan System Co., Ltd.
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ Domohorn Wrinkle "ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขั้นพื้นฐาน 4 ขั้นตอน"
 • จัดงานตกแต่งไฟประดับ "Thanks illumination" เนื่องในโอกาสครบ รอบการก่อตั้งบริษัท 22 ปี
ปีพ.ศ. 2559
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ Domohorn Wrinkle “Refining 3” และ “UV Dress Cream”
 • ผลิตภัณฑ์ Domohorn Wrinkle ทั้ง 8 ชิ้นได้รับการยืนยันการทดสอบ ประสิทธิภาพเป็นครั้งแรก ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อต้านริ้วรอยได้
 • ได้รับใบประกาศ ISO 14001 อย่างเป็นทางการ
 • ปรับปรุงเล้าจ์ (Communication Space) ที่ Hankyu Umida main store จังหวัดโอซาก้า
 • พัฒนา “Cream20” เป็นครั้งที่ 18 เพื่อให้สามารถดึงพลังจาก คอลลาเจนได้มากขึ้น
 • ย้ายสถานที่ตั้งของเล้าจ์ในประเทศไต้หวัน และปรับปรุงใหม่ให้มีขนาด ใหญ่ขึ้น
ปีพ.ศ. 2560
 • เปิดเล้าจ์ (Communication Space) เพื่อให้คำปรึกษาและพูดคุยกับ ลูกค้าอย่างใกล้ชิดที่ห้างสรรพสินค้า Keio จังหวัดโตเกียว
 • ก่อตั้ง Human Relation Co., Ltd. (ดำเนินกิจการตั้งแต่เดือนเมษายน ปีพ.ศ.2560) ภายใต้ Saishunkan Group
  เพื่อการทำธุรกิจ Telemarketing โดยนำประสบการณ์ในการให้บริการ จาก Saishunkan Pharmaceutical Co.,Ltd
 • ก่อตั้งหลักสูตรวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ ที่ชื่อว่า "หลักสูตรการวิจัยร่วมกันระหว่าง Saishunkan ธรรมชาติ และ วิทยาศาสตร์"