ตะกร้า
0
ลงชื่อเข้าใช้
สั่งซื้อหรือสอบถามผ่านแชต
แชทผ่าน LINE
จัดส่งฟรีทุกการสั่งซื้อ*
โรงงาน
เราผลิตสินค้าโดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Domohorn Wrinkle
ทุกชิ้นถูกผลิตจากโรงงานของเราเอง
เนื่องจากเราต้องการใช้ประโยชน์จากน้ำที่มาจาก
เทือกเขาอะโสะ เราจึงเลือกจะตั้งโรงงานไว้ที่นี่
อีกทั้งโรงงานยังอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่
จึงทำให้สามารถต้อนรับลูกค้าได้สะดวก
เราไม่เพียงผลิตผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่เรามุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวให้กับผู้ที่มีปัญหาผิวให้สามารถใช้สินค้าของเราได้ไปตลอดชีวิต เราจึงเลือกใช้กำลังคนเป็นหลักในการผลิต
ความพิถีพิถัน และใส่ใจในการผลิต
1
มาตรฐาน GMP
มาตรฐานการผลิตเทียบเท่ากับการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์
2
ทำความสะอาด
เครื่องมือที่ใช้
ในการผลิต
ทุกวัน วันละ 4 ชั่วโมง
แยกชิ้นส่วน 1 ชั่วโมง ทำความสะอาด
ชิ้นส่วน 2 ชั่วโมง
และประกอบชิ้นส่วน
กลับอีก 1 ชั่วโมง ทั้งปีตลอด 365 วัน
นี่คือเหตุผลว่า
ทำไมเราจึงสามารถรักษา
มาตรฐาน
ความสะอาดได้เทียบเท่ากับห้องผ่าตัด
เราควบคุมดูแล
การผลิต
อย่างเข้มงวด
ในทุกขั้นตอน
3
สวมชุดป้องกัน
ฝุ่นและสารเคมี
เนื่องจากห้อง Cleaning room มีมาตรฐานความสะอาดในระดับที่สามารถเครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์ได้ จึงต้องสวมชุดป้องกันฝุ่นและสารเคมี
4
ควบคุมดูแลด้วยมือคนอย่างเข้มงวด
ในการตรวจสอบสินค้า เราทำการตรวจสอบสินค้าด้วยตาของพนักงานอย่างเข้มงวด
การแก้ไขความกังวลผิวของลูกค้า
เป็นสิ่งที่พนักงาน
ของเราคำนึง
อยู่เสมอ เราจึงเข้มงวดในการรักษา
คุณภาพ
ของสินค้าตั้งแต่ขั้นตอน
การผลิตสินค้าในแต่ละชิ้น
5
เสียงตอบรับจากลูกค้า
เราจะแชร์เสียงตอบรับจากลูกค้าให้
พนักงาน
เป็นประจำทุกวัน เราใส่ใจใน
ทุกความคิดเห็นของลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็น
ความต้องการหรือความไม่พอใจของลูกค้า
เมื่อมีความเห็นดังกล่าว
เราจะนึกถึงสถานการณ์
ของลูกค้า
และพยายามทำความเข้าใจ เพื่อมองหาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
- ดูแลผิวคุณดั่งผิวเรา -